martedì 19 novembre 2013

Prantu de dolu mannu est bessendi de onnia sardu......

Prantu de dolu mannu est bessendi de onnia sardu......
Vàturu Erriu Onnis Sayli

.. seus totu a ogus obertus castiendi is lagrimas chi bessint de su coru de onnia sardu, 
 custa disgratzia nci at arregordai s'amori chi teneus s'unu po s'atru 

 .. e Fortza nci bolit po bandai ainnantis totus impari po ndi essiri de custu cordoliu mannu, 
sa sperantzia no perdeus,ca crasi eus a biri at torrai su soli e s'arrisu in totu is bucas noshtas...
Reazioni:

0 commenti: