lunedì 1 novembre 2010

NUN CI CAPIU CCHIU’ NENTI


Ti vogghiù beni……e ridi
Ridi ….e ti fai cchiù bedda
E chiù si bedda
E cchiù ssài ti vogghiù beni.
Ogni matina ‘a luna sì ’nnì và
E ogni notti torna
E ogni ghiornu si fa cchiù bedda.
E cchiù ‘a luna è bedda
E cchiù ssài ti vogghiù beni.
E comu na rota ca gira
E ogni giru
A luna si fa cchiù bedda
E iù cchiù ssài ti vogghiù beni.
Nun ci capìu cchiù nenti……..
Ma picchì ti vogghiù beni……..?

traduzione

NON HO CAPITO PIU’ NIENTE
Ti voglio bene….e ridi
Ridi ….e ti fai più bella
E più sei bella
E di più ti voglio bene.
Ogni mattina la luna se ne và
E ogni notte torne
E ogni giorno si fa più bella.
E più la luna e bella
e di più ti voglio bene.
E come una ruota che gira
E ogni giro
La luna si fa più bella.
E io di più ti voglio bene.
Non ci capisco più niente…….
Ma perché ti voglio bene……..?
Reazioni:

0 commenti: